Privacy Politiek

Bij Vandeweege NV vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze websites www.verfenzo.be, www.vandeweege.be, www.isoleren-loont.be, en www.alltek.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

A. Privacy en GDPR

 1. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?
  Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Vandeweege nv is een bedrijf dat diensten en goederen aan derden aanbiedt, zoals bedrijven (B2B), en particulieren (B2C)
   
 2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?
  De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Vandeweege nv. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij onze contactpersoon Wim Vandeweege op het algemeen telefoonnummer of via wim@vandeweege.be
   

 3. Welke gegevens verwerken we?
  Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon). Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en de Google Analytics pixel. Gegevens van onze klanten.
   
 4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
  Vandeweege nv verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Vandeweege nv gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites worden automatisch geanonimiseerd en kan Vandeweege nv niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

  Vandeweege nv verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.
   

 5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
  Bij Vandeweege nv staan alle gegevens die we verzamelen via onze websites op de servers bij onze host, Mink nv. Die zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken zij ook een drievoudige backup. Deze 3 backups staan niet met elkaar in verbinding en 2 ervan worden ook niet in bij Mink, onze host, zelf bewaard. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd.

  De gegevens die Vandeweege nv zelf beheert zijn de gegevens die wij nodig hebben binnen onze facturatie en leveringssysteem en zijn van buitenaf beschermd door een firewall.
   

 6. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?
  Onder de GDPR dient Mink nv en Vandeweege nv elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

  Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Vandeweege nv kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.
   

 7. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?
  Vandeweege nv verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
   
 8. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?
  Klanten van Vandeweege nv. in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen contacteert u de verantwoordelijke GDPR, Wim.
   
 9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?
  Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze verantwoordelijke via e-mail. (info@vandeweege.be)
   
 10. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden tenzij deze personen opnieuw toestemming geven. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Vandeweege nv bestaat. 
   
 11. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?
  Vandeweege nv maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken en anonieme analytische data te bekomen.

  Op onze websites vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier).

  Vandeweege nv. heeft geen mobiele apps.
   

B. Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van Vandeweege nv. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandeweege nv. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

C. Aansprakelijkheid

Vandeweege nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Vandeweege nv is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Vandeweege nv biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Vandeweege nv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Vandeweege nv is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Vandeweege nv oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Vandeweege nv de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Vandeweege nv en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Vandeweege nv behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

E. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Vandeweege nv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

F. Contactgegevens

Vandeweege Bart              Vandeweege Wim
Afgev. Bestuurder   Afgev. Bestuurder

 

Begoniastraat 7
9810 Eke Nazareth

Maatschappelijke zetel:
Begoniastraat 7
9810 Eke Nazareth

T: 09 385 57 11
E: info@vandeweege.be

BE 0408.053.660
Bevoegde rechtbank: RPR Gent
BANK: ING Baarle Drongen
IBAN: BE 57 3900 2011 5835
BIC/SWIFT: BBRUBEBB